DECLARAȚIE DE POLITICĂ PRIVIND SECURITATEA INFORMAȚIILOR

Sunshine Digital își dezvoltă sistemul de management al securității informațiilor în conformitate cu SR ISO/CEI 27001:2018 pentru protejarea bunurilor informaționale de toate amenințările, fie ele interne sau externe, deliberate sau accidentale: acces neautorizat, modificare, deconspirare, distrugere. Totodată prin acest sistem oferim clienților încredere, securitate, stabilitate și garanția creșterii continue a calității serviciilor oferite.

Obiectivul securității informației este de a minimiza daunele aduse organizației și impactul incidentelor de securitate, prin asigurarea spațiului, resurselor și tehnologiilor necesare pentru:

- protejarea informațiilor împotriva accesului neautorizat;
- protejarea informațiilor în timpul prelucrării, stocării și în tranzit, pentru asigurarea confidențialității, integrității și disponibilității datelor;
- instruirea și conștientizarea personalului asupra nivelului de risc la care este expusă organizația și a modalităților de reducere a acestuia;
- dezvoltarea și îmbunătățirea funcționării sistemului de administrare al informației;
- respectarea cerințelor legale și de reglementare în domeniul securității informației, precum și a obligațiilor contractuale referitoare la securitate;

Este responsabilitatea fiecărui angajat al nostru să adere la Politica de Securitate, să cunoască și să aplice procedurile din Manualul Sistemului de Management al Securității Informației.A.5. v1.0